ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน คนใกล้ชิด หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร..1422