วันนี้ 30 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.หญิง แดงต้อย ชูตระกูลวงศ์ สว.อก.สภ.หัวหิน ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรอำนวยการ มาตรวจการปฏิบัติหน้าที่บนสถานีฯ พบ
1.ร.ต.อ.ประสงค์ จาตุรัตน์ รอง สว.(สอบสวน)ฯปฏิบัติหน้าที่ 30 จราจรฯ
2.ร.ต.ท.เนติรัฐ ไชยสถิตย์ รอง สว.(สอบสวน)ฯปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน
3.ร.ต.ท.สุชาติ ไล้สมบูรณ์ รอง สว.(ป) ฯปฏิบัติหน้าที่เสมียนประจำวัน
4. ด.ต.สิทธิชัย ปานมณี ผบ.หมู่ฯปฏิบัติหน้าที่สิบเวรประจำวัน
5.ด.ต.สมบัติ สุขเมือง ผบ.หมู่ ฯฏิบัติหน้าที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ
6.ด.ต.หญิง ณพิชญา จันทศรณ์ ผบ.หมู่ฯปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ตรวจเครื่องแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ตรวจห้องคุมขัง สะอาด มั่นคง แข็งแรง มีผู้ต้องขังชาย 3 คน โดยกำชับให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด ตามแนวทาง มาตรการ การยกระดับให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของตำรวจ