พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง
ตำแหน่ง:
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่:
เมือง
ประจวบฯ
770000
ไทย