เพจกองปราบปราม ได้โพสต์แนะนำวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยรถ ป้องกันการถูกขโมยรถ 7 วิธี ได้แก่ 1. หลีกเลี่ยงการจอดในจุดอับสายตา 2. เลือกที่จอดให้รอบคอบและเหมาะสม 3.เก็บของมีค่าให้พ้นจากสายตานอกรถ 4.ล็อคประตูรถทุกครั้งให้เรียบร้อย 5. ติดตั้งสัญญาณกัน ขโมยแบบส่งเสียง 6.ให้ทําสัญลักษณ์เฉพาะติดไว้ที่รถ และ 7. กรณีต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆ ควรถอดพิวส์ ชิ้นส่วนต่างๆออกเพื่อให้รถใช้งานไม่ได้