วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.05 น. งานจราจร สภ.หัวหิน ขอรายงานสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมสายเก่า ขาล่องคล่องตัว ขาขึ้นรถมีปริมาณมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและหน้าสถานศึกษาอื่นๆ จัด จร.และจิตอาสา จากโรงเรียนวังไกลกังวลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ บริการ รับ-ส่งนักเรียนและการจราจร เหตุการณ์เรียบร้อย