บุคลากร

  1.     
ชื่อ พ.ต.ท.เสมอ สุขสำราญ 
ตำแหน่ง รอง ผกก.สภ.หัวหิน

                                         


2.       

ชื่อ พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ จันทร

ตำแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หัวหิน


3.        

ชื่อ พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ลดขุนทด

ตำแหน่ง รอง ผกก.สส สภ.หัวหิน


4.       

ชื่อ พ.ต.ท. หญิงแดงต้อย ชูตระกูลวงศ์

ตำแหน่ง สว. อก. สภ.หัวหิน


5.       

ชื่อ พ.ต.ท. สมพงษ์ อยู่ยืด

ตำแหน่ง สวป. สภ.หัวหิน


 6.       

ชื่อ พ.ต.ต. ธีรพงษ์ รักษาเวียง

ตำแหน่ง สวป. สภ.หัวหิน


7.      

ชื่อ พ.ต.ต. กานต์ บุญประคอง

ตำแหน่ง สว.สส.สภ.หัวหิน


8.      

ชื่อ พ.ต.ต. พิเชษฐ์ ชัยมาลา 

ตำแหน่ง สว.จร.สภ.หัวหิน


 

 

ไม่มีรายชื่อที่จะแสดง